Full service kring bevakning och säkerhet


För att sätta upp övervakningskameror krävs tillstånd av länsstyrelsen.  Ibland struntar företag i det, men en lagskärpning kan vara på väg. Håkan Genbergs företag Håge kan hjälpa sina kunder att ordna tillståndet.
- Länsstyrelsen vill ju ha ritningar över var kamerorna ska sitta och vad de kommer att visa. Jag har utvecklat ett smidigt sätt att ordna det och bränner materialet på en CD som kan skickas in till länsstyrelsen, säger Håkan Genberg.
Håge  erbjuder alltså fullservice, från att lägga upp bevakningen, ordna tillstånd, montera och justera kamerorna och därefter underhålla dem.
Numera är övervakningskameror ofta mycket lättskötta.  Gäller det större anläggningar med ett flertal kameror erbjuder Håge en hårddisk där bilderna kan sparas. Inga videoband behöver bytas,  inga bandspelare servas.
 
Via Internet, fibernät eller ISDN kan bilderna sedan skickas vidare. En ICA-handlare kan t. ex. sitta hemma och kontrollera hur det ser ut i butiken. Och ett parkeringsbolag kan nöja sig med bemanning i ett av sina parkeringshus - med kamerornas hjälp kan en anställd övervaka flera garage.  Ofta är de kopplade till en växel som väljer bilder, men som också kan styras av personalen så att de får se precis vad de önskar.
I andra sammanhang behövs inte så stora utrustningar. Håkan Genberg har nyligen hjälpt en skola i Stockholm där några elever roade sig med att sätta igång brandlarmet gång på gång. Flera andra skolor har sedan visat intresse för hans lösning av problemet.
Håge hyr också ut utrustning.
- Det kan t. ex. vara när ägaren på ett företag misstänker att allt inte står rätt till, som att någon anställd stjäl. Då monterar jag in kamerorna och hyr ut dem tills problemet är löst, säger Håkan Genberg.
 
Han är också delägare i företaget Tecsec AB i Stockholm som säljer och monterar övervakningskameror. Och han arbetar i  nätverk med andra småföretagare så vad kunden än frågar efter så kan Håge ordna det.
Förutom bevakningskameror monterar Håge också villalarm och hyr ut AV-utrustning. Företaget har fyra stora plasmaskärmar som Håkan Genberg åker runt och monterar på bland annat mässor.

Håge

Bransch:
Tjänster
5 senaste företagen